เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5รายละเอียด

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด