เรื่อง : #ประกาศ คุณสมบัติและจำนวนรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครออนไลน์ผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562รายละเอียด

#ประกาศ คุณสมบัติและจำนวนรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครออนไลน์ผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 สามารถดาวน์โหลดคุณสมบัติ ได้ที่ http://regis.nstru.ac.th/admis_nstru-2563/std_r1_2563.pdf

หมายเหตุ..ระบบรับสมัครจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
http://techno.nstru.ac.th
http://regis.nstru.ac.th
เอกสารแนบ

Download
ลิ้ง (ที่มา) http://regis.nstru.ac.th/admis_nstru-2563/std_r1_2563.pdf
วันที่ประกาศ 24 ตุลาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด