เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด