เรื่อง : ปชส. การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังฤกษ โดยบุคลากรผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATCรายละเอียด

ปชส. การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังฤกษ โดยบุคลากรผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่
http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC

 
เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC
วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด