เรื่อง : ปชส. เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด