เรื่อง : ประกาศผล บทความที่ผ่านการพิจารณาการประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1รายละเอียด

ประกาศผล บทความที่ผ่านการพิจารณาการประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 31 กรกฎาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด