เรื่อง : ข้อมูลภาวะการมีงานทำ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง 3 ม.ค.61 - 30 ธ.ค.61 ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 [ครั้งที่ 1 ] ระดับมหาวิทยาลัยรายละเอียด

ข้อมูลภาวะการมีงานทำ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง 3 ม.ค.61 - 30 ธ.ค.61    ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 [ครั้งที่ 1 ]

ระดับมหาวิทยาลัย

 

http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/race/?option=md_content&view=show&page=report_Mis_Sar

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 มิถุนายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด