เรื่อง : ปชส.การยางแห่งประเทศไทย เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพิ้อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์รายละเอียด

ปชส. การยางแห่งประเทศไทย เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพิ้อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องทิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด