เรื่อง : คู่มือฯ แบบฟอร์มฯ สูตรคำนวณฯ ประกันคูณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561รายละเอียด

http://techno.nstru.ac.th/main62/61.rar

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://techno.nstru.ac.th/main62/61.rar
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด