เรื่อง : #เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562 รอบที่ 5 รับอิสระรายละเอียด

#เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562
รอบที่ 5 รับอิสระ
http://esmart.nstru.ac.th/admis_nstru/index.php

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 7 พฤษภาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด