เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสานรายละเอียด

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ภายใต้ หัวข้อ "เวทีวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษา"

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสาน

ดูรายละเอียดเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด