เรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2/1 รับตรง ปีการศึกษา 2562รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2/1 รับตรง ปีการศึกษา 2562 
.........................................................................
สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
.........................................................................
สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ได้ที่.. http://regis.nstru.ac.th/coltapulish/pass_02.php

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด