เรื่อง : #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2562 #หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต #สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(4ปี)รายละเอียด

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2562
#หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
#สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(4ปี)

***คุณสมบัติ***
-จบการศึกษา ม.6 ทุกสาขาวิชา
-จบการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-จบการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา

***จบแล้วทำงาน*** 
-ครูช่างครูสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
-นักวิชาการทางการศึกษา
-จนท.หน่วยงานรัฐ
-พนง.บริษัททั้งภาครัฐและเอกชน
-ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษาและอุตสาหกรรม
(รับจำนวน 30 คน) 
สนใจติดต่อ โทร.075-377439,086-4713506

เอกสารแนบ

Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด