เรื่อง : หลักเกณฑ์การขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัยรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัย

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 14 มีนาคม 2562
ผู้ประกาศ ศรีไพร อมรฤทธิ์