เรื่อง : การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ของส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่คธ 0206.6/13 ลงวันที่ 7มกราคม 2562 เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา จำนวน 5 วุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 8 มีนาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด