เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ บริการของ กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณรายละเอียด

เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 8 มีนาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด