เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา Education lCT Forum 2019รายละเอียด

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม (MDES) เเละ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education lCT Forum 2019

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด