เรื่อง : ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณนาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารายละเอียด

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย เเละบุคลากรทั่วไป ได้เผยเเพร่บทความทางวิชาการ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด