เรื่อง : ขอความร่วมมือในการลงคะเเนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizer 2019รายละเอียด

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมได้จัดส่งโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband lnternet Project) เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizer 2019 จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด