เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)รายละเอียด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) เพื่อพัฒนานักวิจัยทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ เเละประสบการณ์การทำวิจัย

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด