เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับฝึกอบรมเเละโปรดอนุเคราะห์เผยเเพร่ข่าวการฝึกอบรมรายละเอียด

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการเเก่สังคมในรูบเเบบต่างๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด