เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019รายละเอียด

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม (MDES)เเละ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2019

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด