เรื่อง : แนวทางจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยารายละเอียด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน๔เรื่อง

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด