เรื่อง : รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา ชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัยรายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา ชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับ สมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา ชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย มีความประสงค์ขอมอบ เงินเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ คลิก...

https://student.nstru.ac.th/news_detail.php?id=95

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด