เรื่อง : เปิดระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2561 ขอให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนให้ครบทุกวิชาด้วย และฝากอาจารย์ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาของตนเอง ให้ทำแบบประเมินภายในวันจันทร์ ที่ 14 ม.ค. นี้รายละเอียด

เปิดระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2561 ขอให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนให้ครบทุกวิชาด้วย และฝากอาจารย์ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาของตนเอง ให้ทำแบบประเมินภายในวันจันทร์ ที่ 14 ม.ค. นี้ รีบ ๆ กันนะจะ 

https://race.nstru.ac.th/home/login.php?redirect=e-evaluation

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด