เรื่อง : สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 2 ตำแหน่งรายละเอียด

สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 2 ตำแหน่ง

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด