เรื่อง : ขอเชิญประชุม คณาจารย์สายวิชาการ วันที่ 3 ม.ค. 62 เวลา 9.00-12.00น. ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์รายละเอียด

ขอเชิญประชุม คณาจารย์สายวิชาการ วันที่ 3 ม.ค. 62 เวลา 9.00-12.00น. ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด