เรื่อง : ปชส.การจัดงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาครายละเอียด

ปชส.การจัดงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค

วันที่ 26-27 ม.ค. 62 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด