เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)รายละเอียด

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 61 - 15 ม.ค. 62 ณ ม.วลัยลักษณ์

ดูรายเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด