เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมรายละเอียด

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ด้วยสำนักสิริพัฒนาสถาบันฑิตบริหารศาสตร์กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

รายเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด