เรื่อง : ศูนย์ภาษาขอเชิญ นักศึกษารหัส59ที่จะต้องเข้าสอบ CEFR ก่อนสำเร็จการศึกษาเข้ารับฟังการแนะแนวระบบสอบและเนื้อหาของชุดข้อสอบ วันพุธที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 13.00น.-15.00น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์รายละเอียด

ศูนย์ภาษาขอเชิญ นักศึกษารหัส59ที่จะต้องเข้าสอบ CEFR ก่อนสำเร็จการศึกษาเข้ารับฟังการแนะแนวระบบสอบและเนื้อหาของชุดข้อสอบ วันพุธที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 13.00น.-15.00น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด