เรื่อง : ประกาศ...เรื่องรับบัตรนักศึกษา ม.ราชภัฏนครฯรายละเอียด
ประกาศ...เรื่องรับบัตรนักศึกษา ม.ราชภัฏนครฯ
 
นักศึกษา ภาคปกติ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครฯ
 
นักศึกษา ภาคกศ.บป. วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครฯ
เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด