เรื่อง : ประกาศ...รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบที่1/1 รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ(Portfolio) รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561รายละเอียด

ประกาศ...รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รอบที่1/1 รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ(Portfolio)
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561

ส่วนรอบที่1/2 โควตา (Quota) รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 10 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดที่
http://esmart.nstru.ac.th/admis_nstru/

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด