เรื่อง : รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครฯรายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครฯ

 
เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด