เรื่อง : เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat Internationl Journal of Science and Technology (TIJSAT )รายละเอียด

สามารถส่งบทความทางวิชาการผ่านระบบ submission online ได้ที่เว้บไวต์ http://tuoss.research.tu.ac.th 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 2 มิถุนายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด