เรื่อง : ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงาน Creati AI STEM (Smart farm) นวัฒกรรมฟาร์มแห่งอนาคตรายละเอียด

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงาน Creati AI STEM (Smart farm) นวัฒกรรมฟาร์มแห่งอนาคต

รับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจัหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 1 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 31 กรกฎาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด