เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "National and International Conference on Education and Technology"รายละเอียด

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม10พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด