เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์โครงการ"Super Doctoc การประกวดการร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) "รายละเอียด

กำหนดเปิดรับผลงานไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด