เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยารายละเอียด

ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอม เมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กทม.

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด