เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การบริหารองค์กรภาครัฐในยุค4.0"รายละเอียด

โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.opcd.go.th หรือ www.gov-opcd4-0.com

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด