เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดอัตโนมัติ ( CNC )รายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดอัตโนมัติ ( CNC ) ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี