เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2561รายละเอียด

ขอเชิญครูระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเข้าฟังบรรยาย "วิทยาการคำนวนและการออกแบบ&เทคโนโลยีภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี  วันที่ 26 เมษายน 2561

ณ อาคารหอประชุมภักดีดำรงฤกธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด