เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลรายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 7 มีนาคม 2561
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี