เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561รายละเอียด

มหาวิทยาลัยประทุมธานีได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยประทุมธานี

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด