เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 7 (SER 2018)รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด