เรื่อง : สรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติรายละเอียด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด