เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และนานาชาติครั้งที่ ๓ National and lnternational Conference on Education 2018 (NICE) "Education,Leadership,and lnnovation in Learning Society"รายละเอียด

กำนหดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ National and lnternational Conference on Education 2018 (NICE) "Education,Leadership,and lnnovation in Learning Society" ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรสแกรนด์ รีสอร์ทแอนด์สปาร์ จังหวัดภูเก็ต 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด