เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ " การประกวดนวัตกรรมชุมชน " ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๒



รายละเอียด

กำหนดการจัดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด