เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยรายละเอียด

โครงการที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้จริง จึงประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย SRI13:ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด