เรื่อง : ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ในงานราชภัฎวิชาการ 2561รายละเอียด

เนื่องด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้จัดการแข่งขับประกวดออกแบบเว็บไซต์ในงานราชภัฎวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

          คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
                 1.ระดับมัธยมศึกษา(ตอนปลาย) 
                 2. ระดับอุดมศึกทุกชั้นปี

          จำนวนผู้เข้าประกวด
                   แข่งขันเป็นทีมๆละ 2 คน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ)

          *ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ อาคาร 18 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช หรือส่งใบสมัครฉบับสแกนมาที่ E-mail : thani.jin@gmail.com

 

            สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : thani.jin@gmail.com 
           *หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันแข่งขันด้วย

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด